In the beginning of 2013, Bulgaria was engulfed by the biggest wave of protests since 1989. Angered by the high electric and heating bills, thousands of Bulgarians in every major city took to the streets. In addition to the massive daily demonstrations, road blockades and confrontations with the police, the protests also included a disturbing feature unknown to Bulgarian history. In acts of protest, at least seven Bulgarian citizens set themselves on fire. One of them was Plamen Goranov, a 37-year-old construction worker and artist from the Black Sea city of Varna. Plamen’s final and fatal act of protest took place on February 20, 2013. Many believe that his decision to do this was not driven by economic hardship, but by his moral consciousness. As such, his act drew more attention than the other incidents of self-immolation. Through interviews with some of his closest friends, as well as journalists who covered the case, this film explores what led Plamen to protest and ultimately to his death. 

В началото на 2013 г., разгневени от непосилно високите сметки за електричество и отопление, хиляди българи излязоха по улиците на страната в най-големите масови протести след 1989 г. Освен огромните ежедневни демонстрации, блокади на пътища и сблъсъци с полицията, протестите съдържаха и един тревожен елемент, непознат за българската история: самозапалването на седем български граждани. Един от тях беше тридесет и седем годишният височинен работник и фотограф Пламен Горанов, чийто последен и фатален акт на протест бе на 20-ти февруари същата година във Варна. Мнозина смятат, че решението му беше продиктувано не от икономически затруднения, а от моралното му самосъзнание. По тази причина постъпката му привлича много повече внимание от останалите случаи на самозапалване. Чрез интервюта с най-близките приятели на Пламен и с журналисти, отразили случая в България и чужбина, този филм проследява какво накара Пламен да протестира, водейки в крайна сметка до смъртта му.